• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1395/2/28 سه‌شنبه
شرکت خدمات انفورماتیک
سیستم های الکترونیکی پیاده سازی شده به درخواست شرکت خدمات انفورماتیک
از جمله آیویکند (iweekend)،  سامانه متقاضیان استخدام، سهامداران باشگاه مشتریان، مناقصات 
امتیاز دهی