• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

در سیستم خیرین این امکان در نظر گرفته شده است که کاربران می توانند با عضو شدن در سامانه یک کد عضویت دریافت کرده و بتوانند در امر ساخت کتابخانه همکاری نمایند. در این سیستم امکان ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته شده است و کاربران می توانند فیش هایی را که در بانک ها بصورت حضوری پرداخت نموده اند را در سیستم نیز ثبت نمایند. 
امتیاز دهی