• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

در سیستم شکایات گمرک جمهوری اسامی ایران این امکان به کاربران داده شده است تا بتوانند که بصورت اینترنتی شکایات خود را ثبت نمایند و شکایت خود را پیگیری کنند. روند سیستم بدین شکل است که کاربر شکایت خود را در سیستم ثبت می نماید و یک کد رهگیری دریافت می کند تا بتواند شکایت را پیگیری نماید. شکایت های ثبت شده در سامانه به مدیریت ارجاع داده می شود و در صورتی که شکایت قابل بررسی باشد، به سامانه داخلی گمرک ارجاع داده می شود و در صورت پاسخ دهی به شکایت، وضعیت شکایت در این سیستم بروز رسانی می شود.


 
امتیاز دهی