• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

شامل بانک اطلاعاتی از وضعیت پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما می باشد. در این سیستم کاربر می تواند براساس اطلاعات پرواز از جمله تاریخ حرکت، تاریخ بازگشت، مبدا و مقصد و سایر فیلدهای پرواز، اطلاعات پروازهای خود را جستجو و مشاهده نماید. همچنین در این بانک اطلاعاتی وضعیت پروازها و جدول فصلی پرواز نیز قابل مشاهده می باشد.


 
امتیاز دهی