دوشنبه 28 فروردين 1391 فناوري هاي پورتال سيگما
اولين نرم‌افزار پورتال سيگما در سال 1381 با استفاده از ASP.Net 1.1 و MS SQL Server 2000 ايجاد شده بود. در حال حاضر آخرين نسخه پورتال سيگما بر اساس فناوري‌هاي زير توليد شده و توسعه يافته است.
- .Net Framework 4.0 به عنوان چارچوب توسعه
- C#و ASP.Net به عنوان زبان برنامه‌نويسي عمليات سمت Server
- Javascript ، AJAX و JQuery براي انجام عمليات سمت Client
- MS SQL Server 2008 Enterprise به عنوان سيستم مديريت پايگاه‌داده‌ها
- Windows Server 2008 R2 Enterprise or Linux به عنوان بستر ميزباني
- Active Directory براي تصديق هويت كاربران در مقياس سازماني
 
امتیاز دهی