دوشنبه 28 فروردين 1391 گواهي ثبت نرم افزار

پورتال سيگما به شماره ثبت 203859 در دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسمي رسيده است و از نظر فني تاييد شده است و مورد حمايت با قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مي‌باشد. در زير تصوير گواهي تاييد فني نرم‌افزار مذكور ارائه مي گردد.

 
امتیاز دهی