دوشنبه 28 فروردين 1391 نسخه هاي مختلف پورتال
Sigma-4
Sigma-3
Sigma-2
Sigma-1
نام نسخه
تعداد/ميزان
شرح
 
رديف
نامحدود*
35
10
3
تعداد زير پورتال
مشخصات ليسانس نرم‌افزار
1
نامحدود*
40
12
4
تعداد فرم ورود و ويرايش اطلاعات
2
نامحدود*
18
6
2
تعداد گزارش مربوط به فرم ساز
3
نامحدود*
1050
300
90
تعداد صفحات پورتال
4
با توجه به تعداد مندرج در مشخصات ليسانس نرم‌افزار
امكانات پكيج شامل موارد زير است:
هسته پورتال MCCIP نسخه 350 (مديريت صفحات، مديريت محتوا، جستجو ساده و پيشرفته در اطلاعات و فايل ها، مديريت گرافيك، مديريت امنيت، نظارت، منوساز پيشرفته، چندزبانگي، ثبت وقايع)، هسته برنامه ساز و فرم ساز شامل: تعريف انواع فرم هاي ورود اطلاعات، نمايش و جستجوي اطلاعات، امكان تعريف انواع مختلف فيلدها، امكان تعريف انواع اعتبار سنجي، امكان ارائه كد هاي پيگيري، امكان تعريف سطوح دسترسي بر روي فرم و ركورد، ارسال ايميل، ارسال پيامك، خروجي اكسل، رمز نگاري اطلاعات، گزارش ساز بر روي اطلاعات زيرساخت امن ارائه خدمات الكترونيكي شامل: تعريف فيلدهاي گزارش، مرتب سازي اطلاعات، تعريف فيلتر، تعريف فيلدهاي محاسباتي، رسم نمودارميله اي و دايره اي ، ارائه گزارشات چند سطحي امكانات پيشرفته گزارش ساز در خصوص تعريف فيلدهاي pivot، امكانات ارتباط برنامه ساز در خصوص ارتباط با ساير سيستم هاي سازماني و بين سازماني ديگر (وب سرويس، اتصال به پايگاه داده)، امكانات پيشرفته در ارائه خدمات الكترونيكي شامل: امكان تعريف گردش بين فرم ها، امكان نگهداري و مديريت سابقه فرم ها
امكانات نرم‌افزار
5
يك قالب
طراحي قالب گرافيكي بدون فلش براي پورتال (شامل برگزاري يك جلسه با نمايندگان كارفرما و اخذ نظرات آنها در خصوص ساختار و چيدمان قالب گرافيكي و رنگ‌بندي قالب گرافيكي و اخذ تصاوير موردنظر آنها جهت استفاده در قالب گرافيكي به همراه طراحي يك بنر، طراحي حداكثر سه حاشيه براي ماجول‌هاي صفحه اصلي، طراحي ظاهر منوي صفحه اصلي، طراحي ستون بندي و رنگ براي صفحه اصلي و صفحه داخلي آن صفحه به همراه حداكثر دوبار تغييرات جزئي) و برش و اعمال آن بر روي يك صفحه از پورتال و سازكار كردن قالب گرافيكي با مرورگرهاي مختلف باتوجه به نوع قالب گرافيكي
خدمات نرم‌افزار
6
3 نفر
2 نفر
2 نفر
يك نفر
ارائه خدمات پشتيباني تلفني، پست الكترونيك و ريموت از نرم افزار پورتال سيگما به منظور راهنمايي جهت استفاده از پورتال به نماينده كارفرماي محترم در ساعت هاي بين 8:30 صبح لغايت5:30 بعد از ظهر روزهاي شنبه تا چهارشنبه به مدت يكسال
7
96 ساعت
48 ساعت
24 ساعت
12 ساعت
خدمات جانبي مربوط به نرم افزار پورتال به درخواست كارفرما شامل ساخت صفحات، ورود اطلاعات دستي، ساخت فرم هاي درخواستي كارفرما با استفاده از برنامه ساز، توليد نماهاي سفارشي ماجولها، انجام اصلاحات و تغييرات جزئي گرافيكي، ايجاد سطوح دسترسي و نقشهاي روي پورتال، ايجاد گزارشهاي موردنياز با استفاده از گزارش ساز، ايجاد وب سرويسهاي درخواستي و خدمات تبديل اطلاعات از ساير بانك هاي (اطلاعاتي) پورتال
8
-
-
-
-
رفع اشكالات احتمالي نرم افزار پورتال (bug, exception) و رفع مشكلات احتمالي سرعت و امنيت نرم افزار به مدت يكسال (در صورت تهيه سرور مناسب و رعايت سياست‌هاي امنيتي)
9
7 جلسه 4 ساعته
6 جلسه 4 ساعته
5 جلسه 4 ساعته
4 جلسه 4 ساعته
آموزش استفاده از امكانات پورتال در محل كارفرما
10
دو بار
دو بار
يكبار
يكبار
نصب سيستم عامل و پورتال بر روي سرور كارفرماي محترم و امن سازي آنها بر روي يك سرور
11
 
 
امتیاز دهی