سه‌شنبه 29 فروردين 1391 تدوين معماري اطلاعات پورتال و مشاوره در اين حوزه


در جهان امروز و در عصر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، بايد بپذيريم كه هر سازمان، شركت و يا مؤسسه نياز به پورتال و وب سايت دارد. امروزه كميت اطلاعات منتشره در اينترنت، بويژه از طريق شبكه جهاني وب، نسبت به اطلاعات قابل دسترس از طريق ديگر رسانه ها، سرعت فزاينده‌اي يافته‌است. اما آيا كيفيت اين اطلاعات نيز بررسي شده است؟ بنابراين، ارزيابي انتقادي و كيفي وب‌سايت‌ها و تعيين دامنه كاري آنها در برخورد با نيازها و احتياجات استفاده‌كنندگان و كاربران، ضروري به نظر مي‌رسد.
 
 هر روزه استفاده‌كنندگان وكاربران اين سايت‌ها به منظور يافتن مناسبترين، مرتبط‌ترين و روزآمدترين اطلاعاتي كه نياز دارند، به جستجو در وب ميپردازند. در شبكه جهاني وب، استفاده‌كنندگان بوسيله راهنماهاي صفحه به صفحه و پيوندهاي(Links) موجود به كاوش ميپردازند. محتواي صفحات مرتبط با اين پيوندها معمولاً برخي از اطلاعات را در قالب متون يا تصاوير به استفاده كنندگان ارائه ميدهد.
  در حوزه تدوين معماري اطلاعات پورتال، شركت سيگما در قالب فرايند زير نسبت به استخراج ساختار مناسب جهت چيدمان صفحات پورتال ذينفعان و مشتريان هر سازمان يا شركت اقدام مي نمايد و بر اساس آن مخاطبين مختلف پورتال سازمان را قادر ميسازد تا از پورتال آن سازمان استفاده مفيد و كارآمد نمايند. در واقع هدف اصلي اين است كه بر طبق فرايند ارائه شده بتوان مستندي تهيه كنرد تا بر اساس آن ساختار سايت به گونه اي استخراج شود كه هم كاوش در آن براي كاربران سهل و آسان باشد و هم اطلاعات مفيد و خدمات كارامدي را بتواند عرضه كند.
 
در ادامه بصورت كلي فاز هاي مختلف فرآيند تهيه ساختار بهينه معماري اطلاعات پورتال به همراه اهداف و روشهاي آن بصورت كلي ارائه شده است


فاز

عنوان

هدف

 

اول

شناخت اهداف سازمان يا شركت مشتري از ايجاد سايت، اطلاعات و نيازهاي كاربران

شناخت كليه اهداف، اطلاعات، خدمات قابل عرضه در پورتال براساس نياز كاربران

دوم

تحليل سايت  فعلي مشتري

استخراج نقاط ضعف و قوت سايت فعلي

سوم

بررسي  ساختارسايت هاي مشابه

ايده گيري از ساختار و نحوه دسترسي به اطلاعات و ارائه خدمات

چهارم

تدوين اجزاي ساختار سايت

مهندسي ساختار پورتال مشتري

 
امتیاز دهی