سه‌شنبه 29 فروردين 1391 ايجاد خدمات الكترونيكي و سامانه‌هاي الكترونيكي تحت وب

يكي از مهمترين اهداف سازمان‌ها و شركت‌ها از راه‌اندازي پورتال‌هاي خود، ايجاد خدمات الكترونيكي مي‌باشد. اين خدمات با اهداف مختلفي از جمله موارد زير ايجاد و راه‌اندازي مي‌شود:

- سهولت ارائه خدمات به ذينفعان

 

- دقت بالاتر ارائه خدمات به ذينفعان

 

- سرعت بالاتر ارائه خدمات به ذينفعان

 

- كاهش يا حذف مراجعه حضوري ذينفعان

 

- ارائه خدمات خارج از روزها و ساعت‌هاي اداري

 

- لزوم كاهش هزينه‌هاي عملياتي در ارائه خدمات

 

- الزامات قانوني ايجاد خدمات الكترونيكي

 

....

در اين راستا شركت سيگما از سال 1385 بصورت جدي وارد بحث ارائه خدمات الكترونيكي امن و يكپارچه شد و در اين راستا توانست به ابزارها و تجربيات بسيار ارزشمندي دست يابد كه ايجاد بيش از 200 خدمات الكترونيكي با استفاده از ابزارهاي پورتال سيگما (تا كنون) و تبديل شدن شركت سيگما به بزرگترين ايجادكننده خدمات الكترونيكي تحت وب، جهت پيشبرد امور سازمان ها و مردم و ذينفعان آنها يكي از مهمترين دستاوردهاي آن است و آمادگي شركت سيگما جهت ايجاد و توسعه خدمات الكترونيكي هر روز افزايش مي‌يابد. براي هر سازمان يا شركت انواع مختلفي از خدمات الكترونيكي قابل تعريف است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي‌گردد و شركت سيگما تلاش نموده است طي پنج سال اخير بصورت ويژه خود را در جهت ارائه خدمات مذكور آماده نمايد:

* ايجاد بانك هاي اطلاعاتي تخصصي ساده و پيشرفته هر سازمان يا شركت تحت وب با فيلدهاي دلخواه با قابليت

* خدمات الكترونيكي ساده جهت دريافت درخواست هاي كاربر و مخاطبان و با/بدون ارائه كد پيگيري و ارائه پاسخ به كاربر

* خدمات الكترونيكي ساده جهت ثبت نام هاي اينترنتي با/بدون امكان پرداخت الكترونيكي و دريافت كد پيگيري

* خدمات الكترونيكي ساده جهت ارائه كارت ها و رسيدها بصورت الكترونيكي

* خدمات الكترونيكي پيشرفته جهت انجام آزمون هاي الكترونيكي

* خدمات الكترونيكي پيشرفته جهت ارائه خدمات الكترونيك چندمرحله اي با/بدون استعلام

* خدمات الكترونيكي پيشرفته جهت ارائه اطلاعات اختصاصي كاربران به آنها

* ....

براي ايجاد يك خدمت الكترونيكي شركت سيگما يك متدولوژي را با مراحل زير طراحي كرده است كه در پروژه‌هاي مربوطه خود از آن استفاده مي‌نمايد و در زير كليات آن بيان شده است:

الف) شناخت ملزومات ايجاد يك خدمت الكترونيكي (دريآفت مستندات، مصاحبه، جلسات، ...)

ب) طراحي (جداول، نقش‌ها، فرآيندها، فرم‌ها، گزارش‌ها ....)

ج) ايجاد (جداول، فرم‌ها، عملكردها، گزارش‌ها، جريان‌هاي كاري، ...)

د) نهايي‌سازي و تست (مجوزها، اطلاعات پايه، ....)

و) آموزش و تحويل

مراحل فوق حداقل مراحل موردنياز جهت راه‌اندازي جهت يك خدمت الكترونيكي است و با توجه به نوع سازمان و نوع خدمت معمولاً عمليات ديگري نيز مانند برقراري ارتباط با ساير سيستم‌ها، اصلاح فرآيندها، تبديل اطلاعات و موارد ديگر انجام مي‌شود. اگربخواهيم به پارامترهاي دخيل در برآورد زمان و
هزينه راه‌اندازي خدمات الكترونيك اشاره كنيم مي‌توانيم از موارد زير نام ببريم:

الف) تعداد فرم‌هاي موردنياز جهت راه‌اندازي خدمات الكترونيكي

ب) تعداد زيرفرم‌هاي موردنياز براي هر فرم

ج) متوسط تعداد فيلدهاي هر يك از فرم‌ها

د) تعداد نقش‌هاي دخيل در خصوص هر خدمت

ه) سيستم‌هاي بيروني كه بايد به آنها متصل شد

و) تعداد سطوح موردنياز جهت تاييد درخواست

ز) ميزان اطلاعات پايه فرم‌ها

ح) ....

در الكترونيكي كردن خدمات سازمان‌ها و شركت‌ها بايد به نكات مهمي توجه نمود. براي مثال ممكن است يك فرم كه روي كاغذ تكميل مي‌شود در فضاي وب و رايانه به چندين فرم تبديل شود و يا براي بعضي از اقلام داده‌اي كه در فرم كاغذي بصورت متني تكميل مي‌شود (مثلا نام استان) در محيط وب و رايانه لازم باشد تا به جاي تكميل متني بصورت انتخابي و كومبو درنظر گرفته شود تا بتوان روي آن گزارش‌گيري نمود و يا كاربر به جاي امضاء كه در پايان فرم‌هاي كاغذي درج مي‌نمايد لازم باشد در فضاي وب و رايانه از نام‌كاربري و كلمه عبور استفاده نمايد

 
امتیاز دهی