سه‌شنبه 29 فروردين 1391 انتقال اطلاعات

يكي از بخش‌هاي مهم اجراي پروژه‌هاي پورتال انتقال اطلاعات از بانك‌هاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي قبلي كارفرما به پورتال جديد است. انتقال اطلاعات معمولا به دو روش دستي يا خودكار (با استفاده از اسكريپت‌هاي تبديل اطلاعات) و يا تركيب آنها انجام مي‌شود كه اكثر پروژه‌هاي انتقال اطلاعات در صورت دسترسي مستقيم به بانك اطلاعاتي مبدا از روش تركيبي استفاده مي‌شود و در غيراينصورت از روش‌ دستي بايد استفاده نمود.. مدت زمان و هزينه انتقال اطلاعات (Convert) به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف) نوع نرم‌افزار ديتابيس مبدا (MySQL, Oracle, DB2, SQL Server,…)

ب) كدپيج ذخيره‌سازي اطلاعات در جداول ديتابيس مبداً

ج) تعداد جداولي كه بايد از ديتابيس مبداً كانورت شوند

د) ساختار ذخيره‌سازي اطلاعات در جداول مبدا از نظر ساده يا تركيبي بودن

ه) تعداد ركوردهاي موجود در ديتابيس مبداً

و) تعداد ارتباطات هر يك از جداول مبدا با ساير جداول آن

ز) اطلاعات تصويري و فايلي كه بايد كانورت شوند

ح) شكل موردنظر كارفرما در خصوص نمآيش اطلاعات كانورت شده

ط)رمزشده يا نشده بودن اطلاعات موجود در ديتابيس‌ها

ي)امكان يا عدم امكان دسترسي مستقيم به ديتابيس‌ها و فايل هاي موجود در سامانه‌هاي قبلي

 

در پروژه‌هاي انتقال اطلاعات دقت و صحت انجام عمليات انتقال اطلاعات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه در اين راستا بايد از متدولوژي‌ها و فناوري‌هاي پيشرفته‌اي استفاده نمود تا به سطح مناسبي از دقت و صحت در اين امر دست يافت هرچند كه استفاده از اين متدولوژي‌ها و ابزارها متضمن افزايش هزينه‌هايي خواهد بود. از جمله پروژه‌هايي كه شركت سيگما نسبت به انتقال اطلاعات در آنها اقدام نموده است به شرح زير است: (به ترتيب حجم اطلاعات منتقل شده)

- وزارت امور اقتصادي و دارايي

- وزارت آموزش و پرورش

- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

- سازمان هواپيمايي كشوري

- گمرك جمهوري اسلامي ايران

-  شركت ملي نفت ايران،

- وزارت مسكن و شهرسازي،

-  استانداري كرمانشاه،

- ....

 
امتیاز دهی