سه‌شنبه 29 فروردين 1391 توليد ماجول هاي سفارشي
يكي از مهمترين تعاريف نرم‌افزارهاي سرويس‌دهنده پورتال به شرح زير است: "پورتال‌ ابزار يكپارچه سازي در لايه نمايش است"  

همانطور كه مي‌دانيد كه يكپارچه‌سازي نرم‌افزارها در لايه‌هاي مختلفي قابل انجام است كه يكپارچه‌سازي در هر لايه مزايا و معايب خاص خود را دارد. چهار لايه متداول جهت يكپارچه‌سازي نرم‌افزارها شامل يكپارچه‌سازي در سطح ديتابيس، يكپارچه‌سازي در سطح لايه منطق، يكپارچه‌سازي در سطح لايه سرويس‌ها و يكپارچه‌سازي در سطح لايه نمايش (توليد ماجول‌هاي سفارشي) مي‌باشد. پورتال سيگما امكان يكپارچه‌سازي با نرم‌افزارهاي مختلف را در هر چهار لايه مذكور از طريق ابزارها و ماجول‌هاي مربوطه دارد.

 

در صورتيكه در يك پروژه خاص نياز باشد يك ماجول سفارشي خاص ايجاد شود، با استفاده از SDK پورتال سيگما مي‌توان نسبت به ايجاد ماجول‌هاي سفارشي اقدام نمود. شركت سيگما آمادگي دارد در قالب تعرفه‌هاي مصوب سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نسبت به ايجاد ماجول‌هاي سفارشي براي مشتريان محترم اقدام نمايد و يا آنها را در انجام اين مهم ياري نمايد تا بتوانند بر اساس محتواي SDK پورتال سيگما شامل توابع كتابخانه‌اي و راهنماهاي استفاده از آن ماجول‌هاي دلخواه خود را ايجاد نمايند. تا كنون در تعدادي از پروژه‌هاي شركت سيگما از جمله موارد توليد ماجول‌هاي سفارشي انجام شده است:

 

- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

- شوراي محترم نگهبان

- مجتمع آموزشي مفيد

- شركت ايران‌اير

-...

 
امتیاز دهی