سه‌شنبه 29 فروردين 1391 معرفي شركت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما
شركت توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات سيگما, با سابقه يك دهه فعاليت در حوزه پورتال و خدمات الكترونيكي, يكي از شركتهاي معتبر صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور, در حوزه پورتال هاي ايمن سازماني حرفه اي و خدمات الكترونيكي امن به شمار مي رود. پورتال اين شركت, با توجه به قابليت هاع توانايي ها و امنيت آن, مورد استفاده بسياري از نهادهاي معتبر كشوري (پورتال اصلي نهاد محترم رياست جمهوري, 10 وزارتخانه كليدي كشور, 4 شوراي عالي رتبه كشور, بزرگترين دانشگاه كشور و ده ها سازمان و نهاد رده اول) مي باشد و با توجه به تعداد مشتريان و نوع آنها, پورتال سيگما در زمره امن ترين و با قابليت ترين پورتال هاي موجود در بازار كشور مي باشد.
 
با توجه به اينكه شركت سيگما توانسته است در مدت يك دهه فعاليت خود نسبت به ايجاد ابزارهاي مدلسازي فرآيند و برنامه سازها گام بردارد و تاكنون بيش از 200 سرويس الكترونيكي كوچك, متوسط و بزرگ شامل (8 سرويس ملي) را با استفاده از آن ايجاد كرده است, پيشنهاد خود را براي پياده سازي سيستم موضوع اين پروژه بر اساس استفاده از مجموعه ابزارهاي خود شامل مديريت محتوا, فرم ساز, گزارش ساز, فرآيندساز, امنيت, واسط كاربري, ذخيره سازي اطلاعات, مطلع سازي و زيرساخت مجتمع سازي نرم افزارها ارائه مي نمايد.
 
امتیاز دهی