سه‌شنبه 29 فروردين 1391 تحقيقات


شركت سيگما در جهت ارائه حداكثر ارزش افزوده به مشتريان خود از يك طرف و حفظ جايگاه اولي خود در حوزه نرم‌افزارهاي ايجاد پورتال سازماني و خدمات الكترونيكي بصورت دائمي مشغول رصد محصولات مختلف بازار داخلي و خارجي و فناوري‌هاي نوين عرضه‌شده به بازار مي‌باشد و بر اساس آنها براي ايجاد نوآوري‌هاي جديد در محصولات خود بصورت دائمي پروژه‌هاي تحقيقاتي مختلفي را تعريف مي‌كند. محورهاي تعدادي از پروژه‌هاي مذكور به شرح زير است:
- واسط‌هاي كاربري نوين – پردازش زبان طبيعي – يكپارچه‌سازي با ساير نرم‌افزارها – روش‌هاي مديريتي جديد سازماني و ابزارهاي موردنياز آنها – حملات جديد حوزه وب و مقابله با آنها- روندهاي آينده فناوري
 
امتیاز دهی