سه‌شنبه 29 فروردين 1391 گواهي رتبه انفورماتيك شركت
در حال حاضر شركت سيگما در زمينه توليد و پشتيباني نرم‌افزارهاي سفارش مشتري و مشاوره و نظارت بر طرح‌هاي انفورماتيكي دارند رتبه 2 از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور مي‌باشد كه تصوير آن در زير آمده است:

 
امتیاز دهی