اخبار

آرشیو خبر ها
1389/4/19 شنبه

سرمايه گذاري مجدد شركت سيگما در پايداري، ايمني و مديريت پذيري پورتال خود

سيگما بار دیگر روی ارتقاء سطح پايداري، ايمني و مديريت پذيري پورتال سازمانی خود سرمایه گذاری 200 میلیون تومانی کرد
در اين پروژه در قسمت هاي مختلف نرم افزار پورتال و زيرسيستم هاي آن تمهيدات لازم به منظور افزايش قابليت اطمينان، افزايش كنترل هاي امنيتي و افزايش مديريت پذيري ايجاد مي گردد و تمهيدات قبلي بهبود مي يابد. با توجه به افزوده شدن وزارتخانه هاي بهره بردار از پورتال سيگما به بيش از ده مورد، شركت سيگما پروژه اي با سرمايه گذاري تقريبي 200 ميليون تومان و طي دو فاز جمعاً بمدت چهار ماه براي ارتقاء سطح پايداري، ايمني و مديريت پذيري پورتال خود همزمان با عيد مبعث آغاز نمود. نا كد پروژه مذكور (mcdc) مي باشد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ