اخبار

آرشیو خبر ها
1389/4/30 چهارشنبه

راه اندازي پورتال دبيرخانه دائمي جشنواره ارزيابي سايت هاي حاكميتي و دولتي

پورتال دبيرخانه دائمي جشنواره ارزيابي سايت هاي حاكميتي توسط شركت سيگما راه اندازي شد.
پس از انجام ثبت نام آنلاين و تكميل الكترونيكي پرسشنامه هاي ارزيابي وبگاه هاي حاكميتي و دولتي دوره اول و دوره دوم (طي دو مرحله) توسط زيرساخت خدمات الكترونيكي سيگما توسط 527 دستگاه، زيرپورتال دبيرخانه دائمي ارزيابي سايت هاي حاكميتي راه اندازي شد. در آدرس زير مي توانيد پرتال سازمانی جشنواره را مشاهده نماييد:

http://webaward.scict.ir


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ