اخبار

آرشیو خبر ها
1389/10/23 پنجشنبه

لزوم شكل گيری نگاهی جديد به بازديدكنندگان پورتال ها و سايت ها

رویکرد سیگما این است که هر بازديدكننده پورتال را يك ميهمان سازمان میداند و میبایست تمام اقدامات لازم برای رضایت از بازدیدکننده در پورتال فراهم شود.
ما بايد طوري برنامه ريزي نماييم كه با هر بازديدكننده پورتال و سايت سازمان مان، همانند يك ميهان برخورد نماييم و ضمن دعوت از او، پس از حضور او در پرتال و سايت مان از او به بهترين شكل پذيرايي نماييم. مهمترين اقداماتي كه بايد در جهت نهادينه كردن اين ديدگاه به انجام رسانيم به شرح زير است:

1- ارزش قائل بودن براي تك تك ميهمانانمان

2- احترام گذاشتن به هر يك از ميهمانانمان

3- فراهم كردن پذيرايي مناسب براي تك تك ميهمانانمان

4- پذيرايي مناسب از تك تك ميهمانانمان

5- ايجاد يك ذهنيت خوب براي ميهمانانمان

6- برخورد با آغوش باز با تك تك ميهمانانمان

7- فراهم كردن محيط مناسب براي حضور ميهمانانمان

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ