شهرداری ها

شهرداری ها


شهرداری کرج

طراحی پورتال  رسمی شهرداری کرج توسط شرکت طراحی پرتال سازمانس سیگما انجام شده است ، سیگما جزو بهترین شرکت های طراحی پورتال سازمانی می باشد

سیستم درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان شهرداری کرج

شهرداری کرج جهت ارتقاء سطح خدمات به عموم مردم، سیستم درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان را راه اندازی نموده است ، در این سیستم افراد درخواست مجوز قطع، جابجایی و هرس درختان را با ذکر دلیل ارسال نموده و مسئولین نیز پس از بررسی پاسخ آنها را ایمیل می کنند.

شهرداری کرج

آدرس: کرج، میدان توحید، بلوار بلال، شهرداری مرکزی کرج
وب سایت: https://karaj.ir
تلفن: 2116000 3- 026
فاکس: 32279081-026
کلمات کليدي
پرتال شهرداری کرج, سایت شهرداری کرج, سایت رسمی شهرداری کرج, وب سایت شهرداری کرج, پورتال, پورتال سازمانی, پرتال سازمانی, طراحی پورتال
 
امتیاز دهی