دولت الکترونیک چیست ؟

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک ( Electronic Government) ابزاری برای افزایش دسترسی مردم، شرکت ها و کارمندان دولت به خدمات دولتی است. یا به عبارتی دولت الکترونیک، خدمت رسانی و اطلاع رسانی دولت به عموم مردم، با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی است. 
دولت الکترونیک از فناوری های اطلاعات و ارتباطات استفاده می کند تا کارائی دولت را به وسیله دستیابی بهتر به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، ترفیع دهد.

درباره ما

شرکت سیگما با توجه به تجربیات خود در راه اندازی بیش از 300 سامانه خدمات الکترونیکی در ده سال گذشته، در حوزه ارائه خدمات مشاوره دولت الکترونیک نیز فعال می باشد و در زمینه تدوین، تبیین و پیاده سازی راهکارهای توسعه دولت الکترونیک به سازمان ها و نهادهایی مانند کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت ، سازمان فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان اداری استخدامی کشور(معاونت توسعه مدیریت سابق)، وزارت خانه ها و... خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در سطوح ملی و سازمانی ارائه نموده است.
لازم به ذکر است شرکت سیگما سند نقشه جامع دولت الکترونیک کشور مندرج در ماده 46 برنامه پنجم توسعه و آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری را تدوین نموده است.

تجربیات ما در دولت الکترونیک

 • خدمات مشاوره راهبری و توسعه دولت الکترونیکی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (1399)
 • خدمات مشاوره در خصوص مدیریت دولت الکترونیکی درکشور به سازمان فناوری اطلاعات ایران (1398-1397)
 • خدمات مشاوره به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (1394-1395)
 • ارائه خدمات مشاوره دولت الکترونیک به کمیسیون اجتماعی هیئت دولت (1394)
 • تدوین طرح توسعه محتوا دیجیتال در فضای مجازی برای کمسیون محتوا شورای فضای عالی مجازی (1392)
 • تدوین سند نقشه جامع دولت الکترونیک کشور موضوع ماده 46 برنامه پنجم توسعه (1394-1390)
 • تدوین آئین نامه ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری (1390)
 • تدوین طرح ایران مجازی برای معاونت رسانه های مجازی سازمان صدا و سیما (1389-1388)
 • تدوین سند کارت هوشمند چند منظوره ملی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی (1384-1383)
 • عضویت در کارگروه معماری سازمانی برنامه تکفا (توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات) (1384-1383)
 • خدمات مشاوره در تدوین برنامه اجرایی سند نظام جامع فناوری اطلاعات برای مرکز تحقیقات مخابرات (1384)
 • و طراحی و اجرای بیش از 300 خدمت الکترونیکی
 • ارائه خدمات مشاوره و مشارکت در تدوین تعرفه های سال های 1397 تا 1400 به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (1400-1397)
 • ارائه خدمات مشاوره و مشارکت در تدوین  ضوابط پشتیبانی نرم افزار به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (1399)
 • ارائه خدمات مشاوره و مشارکت در تدوین نمونه قراردادهای فروش و پشتیبانی نرم افزار به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (1400-1399)

درخواست جلسه


* نام و نام خانوادگی
*
*
*
*
1398/2/11 چهارشنبه
تلفن تماس :            02188001185 02188333187

1401© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.