قابلیت های پورتال سیگما


پورتال سیگما یکی از معتبرترین و امن ترین پورتال های سازمانی کشور میباشد که در حال حاضر توسط تعداد زیادی از سازمان های دولتی و خصوصی بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. این پورتال سازمانی دارای قابلیت های بسیار زیادی است. در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
  • سيستم مديريت محتوا جهت ايجاد زير سايت‌ هاي داراي قابليت اطلاع ‌رساني (CMS)
  • سيستم تحريريه و گردش اخبار جهت ايجاد زير سايت‌ هاي خبرگزاري (News System)
  • سيستم برنامه ‌ساز و فرم ‌ساز جهت ايجاد زير سايت ‌هاي ارائه خدمات الكترونيكي (Application and Form Builder)
  • سيستم گزارش ‌ساز جهت ايجاد گزارش ‌هاي مختلف روي اطلاعات موجود در زير سايت‌ هاي خدمات الكترونيكي (Report Generator)
  • سيستم يكپارچه ‌سازي با ساير سيستم جهت اتصال به ساير نرم ‌افزارها و بانك ‌هاي اطلاعاتي داخل و خارج سازماني (EAI)
  • سيستم فروشگاه الكترونيكي جهت ايجاد زير سايت ‌هاي عرضه و فروش الكترونيكي كالاها با امكان پرداخت الكترونيكي (E-Shop)
  • سيستم مديريت فرآيند هاي سازمان و گردش‌ كار جهت اتوماسيون فرآيندهاي داخل و بيرون سازماني (BPMS, Workflow)