شرکت های بزرگ دولتی

شرکت های بزرگ دولتی

پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

معرفی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
معرفی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

تاریخچه شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

شرکت سهامی پتروشیمی ایران (سهامی عام) در سال 1338 تحت شماره 7085 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. در سال 1344 نام شرکت به شرکت شیمیایی پازارگاد (سهامی عام) تغییر نمود و پس از تغییرات متعدد در مالکیت شرکت در آذرماه 1374 مالکیت 100% سهام شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار گردید. در جهت نیل به اهداف و برنامه های پیش بینی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی کارخانه شرکت شیمیایی پازارگاد به شرکت پتروشیمی آبادان واگذار و از تاریخ 1375/5/31 فعالیت شرکت متوقف گردید. بنابر تصمیم متخذه در مجامع عمومی فوق العاده مورخ 1381/4/4 و 1381/7/23 نام ونوع به شرکت خدماتی پازارگاد (سهامی خاص) تغییر و همچنین مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1381/4/31 فعالیت شرکت مجدداً از تاریخ 1381/5/1 شروع گردید. و درجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/11/27 نام شرکت به عملیات غیرصنعتی پازارگاد (سهامی خاص) تغییر یافته و در روزنامه رسمی شماره 17506 مورخ 1384/1/18 آگهی تغییرات درج گردیده و محل فعالیت شرکت واقع در عسلویه است.
مجوز تاسیس شرکت: وزارت صنایع و معادن                             
مورخ : 1339/2/11
تاریخ تاسیس شرکت :  1339/2/11                                       
شماره ثبت :7085
شماره و تاریخ پروانه بهره برداری :49549/ 203/38       
تاریخ بهره برداری : 1342/12/10
طراحی پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد توسط شرکت طراحی پورتال سیگما بزرگترین تولید کننده نرم افزار پرتال ساز در ایران ایجاد شده است

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

آدرس: بوشهر - عسلویه - مجتمع طرحهای پتروشیمی - سایت مثلثی
وب سایت: http://pazargad.org
تلفــن: 4 -07737323201 
فکس : 07737321146
آدرس دفتر تهران: خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک 22، طبقه دوم، واحد 10 صندوق پستی: 1513643911
تلفــن : 88707639 - 021 
فکس : 88707395 - 021 
کلمات کليدي
پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد, پورتال عملیات غیر صنعتی پازارگاد, پورتال شرکت پازارگاد, شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد, وب سایت شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد, طراحی پورتال, طراحی پرتال سازمانی, پرتال سازمانی
 
امتیاز دهی