کاربرد های سامانه اعتبار من (سام)

بهداشت و درمان: تقسیط هزینه های درمانی سنگین که شامل بیمه نمیشود

اعطای تسهیلات به بیماران و یا نزدیکان بیماران جهت پرداخت هزینه درمان هایی که تحت پوشش بیمه نبوده و یا هزینه زیادی دارند از روش های پرداخت تسهیلات به صورت قسطی می باشد. برای اطمینان از سرمایه گذاری انجام شده باید ضمانت نامه هایی دریافت شود که می توان براساس میزان اعتبار خود بیمار و نزدیکان وی ضمانت نامه هایی را جهت بازپرداخت تسهیلات دریافت نمود و سنجش این اعتبار توسط سیستم رتبه بندی اعتباری و ارائه رتبه و گزارش اعتباری اشخاص معین میشود. 

2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.