کاربرد های سامانه اعتبار من (سام)

استخدام:

با توجه به اینکه سوابق چک های برگشتی و سو پیشینه برای محاسبه امتیاز اعتباری در نظر گرفته میشوند، این امتیاز می تواند برای ارزیابی متقاضیان استخدام در حوزه های مختلف به کار گرفته شود. این اعتبار در مشاغلی مانند کارگزاری های بورس ، موسسات مالی  و اعتباری ، صرافی ها و غیره مد نظر باشد که در این قشر از کارفرمایان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.