کاربرد های سامانه اعتبار من (سام)

بیمه: تقسیط هزینه بیمه نامه ها

بیمه شخص ثالث از جمله بیمه نامه های اجباری میباشد و تمام شرکت های بیمه موظف به صدور این نوع بیمه نامه ها میباشند و برای خرید به صورت اقساطی از فرایند رتبه بندی اعتباری اشخاص جهت تعیین تعداد اقساط یا مبلغ هر قسط می توان استفاده نمود. 
در کنار بیمه های اجباری ، بیمه های اختیاری نیز وجود دارد که انتخاب آنها توسط شرکت ها اختیاری می باشد که می تواند به صدور بیمه نامه بدنه اشاره کرد. در این موارد میتوان با توجه به سابقه مالی شخص که از سیستم رتبه بندی اعتباری به دست می آیند شرایط تقسیط را معین کرد. 

2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.