لوگو

اخبار

اخبار

پيام شركت سيگما به مناسبت آغاز سال 88

1388/1/5 چهارشنبه
در سال 88، بايد توجه جدي كشور در راستاي توليد و توسعه دانش، فناوري و زيرساخت هاي مربوط به تعدادي از حوزه هاي كليدي فناوري اطلاعات و ارتباطات بصورت ايجاد ظرفيت داخلي قرار گيرد.

سال 87 كه در ابتداي سال، شركت فناوری اطلاعات سيگما در آن بر اهميت "لزوم سازماندهي منسجم به مقوله هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات" تاكيد كرده بود، با رخداد رويدادهاي زير به پايان رسيد:

1- منفك شدن شركت فناوري اطلاعات از شركت مخابرات ايران و پيوستن آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و عدم شمول آن در واگذاري مشمول صدر اصل 44

2- تصوب اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران در شوراي محترم نگهبان و تغيير نام آن به شركت فناوري اطلاعات ايران

3- تهيه پيش نويس سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و جامعه اطلاعاتي ايران توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت تصويب

4- درنظر گفتن بودجه صفر براي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات در پيشنهاد ارائه شده از سمت دولت به مجلس محترم براي سال 88 بمنظور تمركز فعاليت هاي وزارت محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات از طريق شركت فناوري اطلاعات ايران

5- تشكيل دفتر صنعت برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات در وزارت صنايع و معادن به منظور تمركز مديريت و راهبري حوزه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات

6- آغاز اجرايي شدن قانون جامع مديريت خدمات كشوري كه در آن بحث اصلاح و بهبود فرآيندها و بكارگيري ابزارها و فناوري هاي نوين مورد تاكيد جدي واقع شده است (فصل پنجم قانون مذكور با عنوان فناوري اطلاعات)

7- مطرح شدن بحث دولت الكترونيك در قالب كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات محترم وزيران

8- تصويب بخشنامه ضوابط ارجاع كار در حوزه فناوري اطلاعات توسط معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

9- تصويب سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات در ارديبهشت 87

لازم به ذكر است در خصوص سازماندهي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات همچنان اقدامات ديگري موردنياز است (از جمله حل مساله تعدد نهادها و مراجع مربوط به سازماندهي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و حل مسئله  تقسيم وظايف مناسب بين آنها مانند حوزه معاون اول محترم رياست جمهوري، مركز فناوري اطلاعات نهاد محترم رياست جمهوري، معاونت محترم توسعه مديريت رياست جمهوري، معاونت محترم علمي و فناوري رياست جمهوري، كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات محترم دولت، شوراي عالي اطلاع رساني، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي انفورماتيك، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركت فناوري اطلاعات ايران، وزارت صنايع و معادن- دفتر صنعت فناوري اطلاعات و مركز صنايع نوين، كميته دائمي پدافند غيرعامل، دستگاه امنيتي، ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت- تبصره 13، سازمان نظام صنفي رايانه اي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مركز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال) كه در سال 88 با ورود مجلس محترم شوراي اسلامي اين امر مرتفع خواهد گرديد. 

با توجه به شرايط كنوني كشور و جهان، از ميان 39 اولويت استخراج شده توسط شركت سيگما (بزرگترین شرکت فناوری اطلاعات ایران و مجری طراحی پورتال سازمانی ، دولت الکترونیک و تحول دیجیتال)، حوزه هاي پيشنهادي اولويت اول كه لازم است در سال 88 در آنها از طريق ظرفيت داخلي كشور توليد و توسعه صورت پذيرد به شرح زير است:

- تحليل رمز و شكستن رمز (مغز افزار، نرم افزار، سخت افزار)
- پردازش موازي و فوق سريع (مغز افزار، نرم افزار، سخت افزار)
- مركز داده ملي و ارائه خدمات الكترونيك يكپارچه بر بستر آن
- پردازش تصوير (مغز افزار، نرم افزار، سخت افزار)
- نرم افزارهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي (مغز افزار، نرم افزار)
- تلفن همراه (گوشي: سخت افزار، نرم افزار سيستمي و كاربردي)- (زيرساخت: آنتن ها، نرم افزار)- (مراكز سويچينگ: سخت افزار و نرم افزار)

با اميد سالي موفق تر براي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات


نسخه قابل چاپ
آرشیو اخبار
لوگو سیگما

شرکت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما برترین مجری و ارائه دهنده ابزارهای ایجاد و راه اندازی پرتال های سازمانی، خدمات الکترونیکی امن، خدمات رایانش ابری، دسترس پذیری (WCAG) و خدمات مشاوره دولت الکترونیک به سازمانها و شرکتها میباشد.

1401© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.